Informacje o naszych aktualnych promocjach zawsze znajdziecie na profilu 

www.facebook.com/mjakmaterac