Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o wykorzystywaniu danych osobowych, jest POLSKIE MATERACE Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 62-561 Ślesin, Mikorzyn 82, NIP 7792424511, KRS 0000839470

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Dane kontaktowe wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych:

 • adres e-mail: bok@mjakmaterac.pl,
 • adres pocztowy: POLSKIE MATERACE Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 62-561 Ślesin, Mikorzyn 82

3. Jak zbieramy dane osobowe?

Otrzymujemy je podczas zakładania konta na e-sklepie, a także w związku z transakcjami dokonywanymi poprzez koszyk zakupowy w sklepie www.mjakmaterac.pl.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy kupna/sprzedaży, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami klientów, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi składanych reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy lub system callpage);
 • kontaktowania się z klientem sklepu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • zapewnienia właściwej i bezpiecznej obsługi usług płatniczych (Dotpay);
 • zapewnienia realizacji dostawy towaru za pośrednictwem przewoźników (DPD, GEIS lub innych);
 • prowadzenie analiz i statystyk sprzedaży mających na celu optymalizację oferty na naszym sklepie;

Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas gromadzenia danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Czy konieczne jest podanie nam danych osobowych?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z klientem, a tym samym świadczyć najwyższej jakości usługę:

 • imię i nazwisko, adres dostawy zakupionego towaru oraz adres korespondencyjny o ile jest inny niż adres dostawy,
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku zakupu dla firm).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. NIP). Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Jakie są uprawnienia klienta uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe i komu je udostępniamy?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy kupna/sprzedaży zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (np.: rękojmia, gwarancja),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, transportowe, magazynowe lub logistyczne. W określonych prawem przypadkach możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Zebrane w sklepie dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG.

9. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy udziale oprogramowania wspierającego gospodarkę magazynową oraz systemy logistyczne jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację klienta sklepu.